Rechtspraak is mensenwerk

Michiel van Kleef (1956)

Michiel van Kleefis sinds 1980 werkzaam als journalist bij vakbladen. Hij begon zijn carriére bij het weekblad Binnenlands Bestuur. In 1990 richtte hij het maandblad MilieuMagazine op waarvan hij tot 2002 hoofdredacteur was In die periode was hij onder meer ook oprichter en voorzitter van The European Environmental Press, een samenwerkingsverband van milieuvakbladen binnen Europa. De EEP groeide onder zijn voorzittersschap uit van aanvankelijk vier naar negentien landen nu. Na een klein uitstapje als business development manager bij Wolters Kluwer , begon hij in 2005 met zijn eigen bedrijf, Van Kleef Media Een van de bekendste producten van Van Kleef Media is de juristenglossy Mr. . Michiel van Kleef is hoofdredacteur van dit maandblad. Daarnaast houdt Van Kleef Media zich bezig met het leveren van communicatieve diensten aan met name juridische instellingen. Zie bijvoorbeeld Kantoor in Beeld

Suse van Kleef (1986)

Suse van Kleef Studeerde na haar middelbare school enkele jaren Europese Studies in Amsterdam. Vervolgens stapte ze over naar de School voor Journalistiek in Utrecht. Een opleiding die ze begin 2012 zal afronden. Tijdens haar studie werkte Suse onder meer voor NOS Headlines, NOS op 3, en Volkskrant magazine. Bestel Boek Nu

Created By Martijn Grul