Rechtspraak is mensenwerk
"Dit is een indrukwekkend boek dat een diep inzicht geeft in de manier waarop rechters leven met hun werk."
~ Ernst Hirsch Ballin

Nederland telt meer dan tweeduizend rechters: mannen en vrouwen die dagelijks rechtspreken. Hun vonnissen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de objectieve regels van het recht, maar ook persoonlijke afwegingen spelen een rol. Dat maakt rechtspraak tot mensenwerk. En mensen maken fouten. Michiel van Kleef, hoofdredacteur van het juristenmagazine Mr, interviewde samen met zijn dochter Suse, zestien rechters over hun vak. Over de mooie en moeilijke kanten daarvan. Over politiek en passie. Over onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Bestel Boek Nu

Rechtspraak is mensenwerk

Created By Martijn Grul